CAFÉ TOCAT D’HISTORIES.

Una biblioteca o un espai acollidor, olor a café, un grup de dones, llibres… Aquest és l’escenari d’un cafè tocat d’històries i aquest el guió: un moment per a parar, escoltar, assaborir les històries i el café.

Almudena Francés comença contant contes de tradició oral i algun literari, succeïts que ha recollit a altres dones i que ara conta per a demostrar que, com va dir el poeta, les històries fan la història.

Els succeïts són com les cireres, quan en treus un, la resta ixen enganxats. Les persones es senten interpel·lades per les situacions que es conten i tirant de la memòria conten les seues pròpies vivències o succeïts. 

En aquest taller ens interessen les històries menudes, les que han passat en l’àmbit més domèstic i reproductiu. Aquelles que no s’han contat per no ser importants, per no ser dignes del diari. Amb totes elles fem la nostra història.

EL MUSEU ÍNTIM DE LES HISTÒRIES MAI CONTADES

Un espai acollidor, un grup de dones, un espai preparat per a fer les fotos, una gravadora, una càmera de fotos, una artista plàstica i una narradora oral, són els ingredients d’aquest taller. Una exposició o un llibre el que anem a cuinar.

L’artista plàstica és Lluci Juan, una activitsta de l’art: “Mitjançant l’art faig una reflexió crítica qüestionant tot allò que m’envolta en la quotidianitat; trobe una forma de pensar el món i analitzar cruament la nostra relació i posicionament, la qual cosa em permet extraure’n conclusions i posicionar-m’hi.”
https://sites.google.com/site/llucijuanartistavisual/-statment

Almudena Francés, narradora oral, busca a través de les històries de vida domèstiques contar la història d’un lloc i d’un moment.
En el Museu Íntim de les Històries Poc Contades, busquen històries de cures: cures de fills, de pares, de persones diverses, cures d’una mateixa, cures de l’entorn, cures de la família, de la llar, dels altres, de processos… A partir d’una bateria de preguntes i de cada resposta, s’estirarà del fil de la història fins arribar a un objecte, que la dona protagonista identifique amb la història que està contant.

El segon dia, es faran les fotos artístiques de les persona amb l’objecte i es tornaran a contar les històries

El tercer dia s’inaugurà l’exposició o es presentarà el llibre, segons el cas.

El resultat d’aquest procés serà el reconeixement, per part del grup, de com són d’indispensables les cures com a part del procés reproductiu de la humanitat.
Però també, l’exposició pública de la reivindicació de les històries, poc contades, a través d’un llibre o una exposició de fotos (segons es pacte) que estaran acompanyades de les històries. El dia de la inauguració les històries de vida estaran presents a través de les protagonistes, de les fotos de Lluci Juan i de la narració d’Almudena Francés.

El nombre ideal de participants és de 15 persones. Cada dia la durada del taller serà de dos a tres hores, segons les necessitats i les característiques del grup.

Dossier: ALMUDENA FRANCÉS