6 i 7 de desembre de 2019.

Lloc: Esplanada del Monestir.